Visie & Beleidsplein

Vitale clubs voor sport en samenleving

kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving: kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden de sportverenigingen geconfronteerd met de wens om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. Maar zijn verenigingen wel toegerust om die taken te vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken? Om zich als vitale open vereniging te ontwikkelen, blijkt een breed gedragen visie nodig, moeten extra capaciteiten in de vereniging worden gemobiliseerd en moeten betrokkenen van elkaar willen leren.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Sport en Kennis,

Download(s)

Vitale clubs voor sport en samenleving : kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
maatschappelijke betrokkenheid
maatschappelijke ontwikkeling
sportverenigingen
vitale sportaanbieders