Visie & Beleidsplein

Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak

Arko Sports Media (2015). Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak. Nyenrode Sports Inc..

Nederland heeft een uniek sportverenigingslandschap. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal sportverenigingen (bijna 29.000) en het percentage Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (27%* en daarmee koploper in Europa), maar zeker ook uit de betrokkenheid van haar sportbestuurders. De zeer hoge respons aan dit nationaal onderzoek (ruim duizend bestuurders) en de grote belangstelling voor het symposium ‘Kwaliteit van sportbestuur in een veranderende samenleving’ zijn eveneens een mooi voorbeeld hiervan.

Onderzoeksvraag

De vraag die ten grondslag lag aan dit onderzoek van Nyenrode Sports Inc. was:

“In hoeverre kunnen bestuurders binnen hun sportvereniging invloed uitoefenen op de sociaal maatschappelijke veranderingen die op dit moment plaatsvinden; een vergrijzende samenleving, een toename van inkomensverschillen (toename eenoudergezinnen en niet-westerse migranten) en een bijna exponentiële toename van snelheid in berichtgeving (social media)”

Dit vraagt nadrukkelijk om een andere denkwijze en aanpak. Is de bestaande manier van besturen van een traditionele sportvereniging nog wel van deze tijd?

Dubbel beeld

De uitkomsten van dit onderzoek laten een dubbel beeld zien. Aan de ene kant valt de enorme betrokkenheid van bestuurders, de goede samenwerking binnen de meeste besturen en de betere financiële situatie op, ten opzicht van vijf jaar geleden. Aan de andere kant blijkt de ledentevredenheid te dalen, groeit de maatschappelijke impact van de vereniging en gaat de tijdsbesteding van veel bestuurders nog steeds uit naar dagelijkse operationele activiteiten in plaats van het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

De komende periode zal voor veel sportbestuurders een uitdaging zijn en vragen om een nieuwe manier van denken en aansturen.

Een samenvatting van het onderzoek vind je hier.

 

* Breuer et al. (2015) Sports clubs in Europe, Houten, Springer.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Een samenvatting van het Nationaal Onderzoek Sportbesturen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
besturen
onderzoeken
overheid
sportverenigingen