Visie & Beleidsplein

Valoriseren … een kwestie van organiseren

Gelinck, R., Steenbergen, J., Steenbergen, B., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Valoriseren … een kwestie van organiseren. Sportexpert.

Hoewel er verschillende definities worden gebruikt, is men het er over eens dat valoriseren betrekking heeft op het bruikbaar/beschikbaar maken van kennis. Dit bruikbaar maken kan gaan om economische benutting en/of maatschappelijke benutting. In feite gaat het om (extra) waarde toevoegen aan kennis. We leven in een tijd waarin veel wordt onderzocht en kennis wordt ontwikkeld, op universiteiten van oudsher en meer recent op hbo-instellingen, bijvoorbeeld door de lectoraten. Ook buiten de universiteiten en hogescholen wordt steeds meer kennis ontwikkeld, die op een of andere manier van belang kan zijn voor professionals in de praktijk.

Uitdaging

Nu is het zo dat er wel enorm veel kennis wordt ontwikkeld, maar de weg naar de professionals is er één die nog niet heel strak is geplaveid. Het is nog zeker geen gebruik dat de ontwikkelde kennis als vanzelfsprekend bij de professionals of organisaties komt. Dit kan worden gezien als nalatigheid, maar ook als een uitdaging om te kijken hoe de valorisatie handen en voeten te geven. Dit laatste is het uitgangspunt voor het schrijven van de publicatie ‘Valoriseren moet je organiseren’ (2015). Want hoewel er met regelmaat, tot aan het publieke debat toe, wordt gesproken over valoriseren of toepassen van kennis, slagen we er nog maar mondjesmaat in om dit structureel en gedegen in te richten. Valoriseren moet je, met andere woorden, organiseren.

Samenwerken

Het volstaat niet (meer) dat eerst kennis wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld door onderzoek, en dat de valorisatie in beeld komt op het moment dat de resultaten naar de praktijk ‘moeten’ worden vertaald (presentaties voor professionals, vakpublicaties, methodieken). Als we valoriseren serieus willen nemen en we de bruikbaarheid van kennis willen vergroten dan moeten ‘de’ ontwikkelaars van kennis en de gebruikers van kennis met elkaar samenwerken. Dit kan op tal van manieren.

Visie

Wij bieden in deze publicatie een kader, de zogenoemde valorisatieladder, dat inzicht geeft in de uiteenlopende manieren waarop de organisatie/inrichting van valorisatie kan plaatsvinden. Soms ligt het voor de hand om vanaf de start van een onderzoek professionals en wetenschappers met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld om goed te kijken welke vragen relevant zijn. En soms ligt het meer voor de hand om in een later stadium van het onderzoek de professionals te betrekken. Dit hangt van veel zaken af, onder andere van het (kennis)belang van de betrokken stakeholders, maar ook van de aard van het onderzoek en de ambitie voor verspreiden van de kennis. Met deze publicatie bieden we een visie, waarbij vooral wordt benadrukt dat valoriseren een proces is dat bestaat uit verschillende fasen.

Meetlat

Maar misschien wel belangrijker: we willen duidelijk maken dat aan de ene kant valoriseren niet hoeft uit te lopen op een ongewenste inmenging van partijen buiten de muren van de universiteit op de wetenschap en aan de andere kant een te strenge meetlat vanuit de wetenschap richting de praktijk. Valoriseren is organiseren van een samenwerking tussen theorie en praktijk, met oog voor de belangen van de verschillende betrokkenen.

Download

Valoriseren moet je organiseren

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Valoriseren moet je organiseren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robert Gelinck
Johan Steenbergen
Bert Steenbergen
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennisoverdracht
onderzoeken