Visie & Beleidsplein

Gezond sporten in Overijssel

verslag van een pilotproject 'gemeentelijke beleidsontwikkeling Sport, bewegen en gezondheid', periode april 02-juni 03

Jong, M. de (2003). Gezond sporten in Overijssel: verslag van een pilotproject 'gemeentelijke beleidsontwikkeling Sport, bewegen en gezondheid', periode april 02-juni 03. Zwolle: Sportraad Overijssel.

Eindrapportage van het project Veilig en gezond sporten in Overijssel van de Sportraad Overijssel en GGD regio IJssel-Vecht. Bij dit project worden gemeenten ondersteund om integraal beleid op het gebied van sport, bewegen en gezondheid vorm te geven en uit te voeren. Raakvlakken tussen lokaal gezondheidsbeleid en breedtesportimpuls worden uitgewerkt in concrete activiteiten op lokaal niveau.

Uitgever(s): Sportraad Overijssel,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Overijssel
gemeenten
pilotprojecten
sportstimulering