Visie & Beleidsplein

En... wat ging er door je heen?

ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek

Brink, C. van den, Klippus, H., Stouwdam, H., Volkers, J., & Wieldraaijer, E. (2015). En... wat ging er door je heen?: ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek. Deventer: ...daM uitgeverij.

De sportjournalistiek van ruim honderd jaar geleden is onvergelijkbaar met de dynamiek die het vak tegenwoordig kenmerkt. Onder invloed van de groei van de sport, de oprukkende media én de commercie, is het beroep van sportjournalist niet meer uit onze samenleving weg te denken. Maar welke kijk heeft de beroepsgroep zelf op zijn functioneren? Welke ontwikkelingen en ervaringen hebben het metier zijn huidige status gegeven? Is de sportjournalistiek te verweven met de commercie? En hoe wordt er geanticipeerd op de laatste aanwinst, de social media? En… wat ging er door je heen? beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek vanaf haar ontstaan. Bekende sportjournalisten van radio en televisie, hoofdredacteuren van kranten en tijdschriften, sportfotografen, persvoorlichters en andere betrokkenen, vertellen vanuit verschillende invalshoek over hun vakgebied. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de sportjournalistiek, delen topsporters en vedetten hun praktijkervaringen met de media. Wie dit boek leest, krijgt een kijkje achter de schermen van een tot ieders verbeelding sprekende beroepsgroep.

Uitgever(s): ...daM uitgeverij, Stichting Nederlandse Sport Pers Service (NSP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cors van den Brink
Hans Klippus
Henk Stouwdam
John Volkers
Eimer Wieldraaijer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

media
ontwikkeling
social media
topsporters
topsportevenementen