Visie & Beleidsplein

Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'

tips voor kansrijke implementatie sportzorgarrangementen

Siemers, E. (2015). Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst': tips voor kansrijke implementatie sportzorgarrangementen.

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten door de decentralisaties nieuwe gemeentetaken erbij gekregen, een forse taakuitbreiding en een uitgavenstijging. De decentralisaties hebben betrekking op drie onderdelen van het sociaal domein: jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen & participatie/werk en inkomen (Participatiewet). Bij de overgang van de bovengenoemde taken naar de 408 gemeenten wordt tegelijkertijd een derde van het budget wegbezuinigd. 

Sport en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn meer in het licht gekomen door de landelijke transities. De decentralisaties in het sociale domein betekenen niet alleen een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden binnen de overheid, maar ook een verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar burgers/ maatschappelijk middenveld. Mede door de inzet van de decentralisaties verandert Nederland meer en meer van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Nieuwe verbindingen zijn nodig om kwetsbare doelgroepen te blijven ondersteunen. 

De sport- en beweegsector kan volgens de auteur een waardevolle bijdrage leveren aan de decentralisaties. De gemeenten zoeken zekerheid om met de veranderingen om te kunnen gaan en dat alles met weinig tot geen financiële ruimte. Door goede combinaties in de vorm van Sportzorgarrangementen kunnen gemeenten, sport- en zorgaanbieders en andere potentiële partijen de kanteling (het nieuwe werken in de Wmo) in de praktijk handen en voeten geven. Speciaal om succesvolle implementatie van de arrangementen te bemoedigen is een model ontwikkeld, genaamd “Sportieve Kunst”.

Uitgever(s):

Download(s)

Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst' : tips voor kansrijke implementatie sportzorgarrangementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellian Siemers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sociaal beleid
sportgezondheidszorg