Visie & Beleidsplein

Subsidies en fondsen voor sport en maatschappij

Moonen, B., & Arko Sports Media (2015). Subsidies en fondsen voor sport en maatschappij. Sport & Strategie.

Omdat overheden sport en bewegen in toenemende mate inzetten als middel om allerlei maatschappelijke doelen te realiseren, biedt dit de sport veel kansen op cofinanciering. Het vinden en aanvragen van subsidies is echter niet altijd vanzelfsprekend. Enerzijds omdat men simpelweg ‘de weg niet weet te vinden’, anderzijds omdat het aanvragen en verantwoorden van subsidies complex en tijdrovend kan zijn.   

De overheids- en sportsector zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen. Voor projectleiders en beleidsmedewerkers wordt het steeds lastiger om hun projectfinanciering rond te krijgen. De sportsector heeft vooral oog voor de subsidies van het ministerie van VWS en de SNS-gelden. Echter, buiten deze ‘blikvangers’ bestaan er nog vele tientallen, zelfs honderden andere subsidieregelingen en fondsen. 

Verstrekkers 

In totaal zijn er ongeveer 750 subsidieverstrekkende overheidsinstellingen, zoals: 

 • Europese verstrekkers: de EU 
 • Landelijke verstrekkers: de ministeries 
 • Provinciale verstrekkers 
 • Regionale verstrekkers, zoals waterschappen
 • Lokale verstrekkers: gemeenten   

De doelstellingen van de verschillende verstrekkers kunnen op ieder niveau verschillen. Ook is het zo dat subsidies op Rijks- of Europees niveau vaak een andere, grotere omvang hebben dan bijdragen die op gemeentelijk niveau worden verstrekt. Het is dan van belang de eigen doelstellingen naast die van de subsidieverstrekker te leggen om te bepalen op welk niveau subsidie het beste kan worden aangevraagd.    

Enkele voorbeelden van regelingen en fondsen voor de sport: 

 • Sportimpuls 
 • Erasmus+ 
 • Naar een veiliger sportklimaat 
 • Sportinnovator
 • Energieregeling voor sportclubs 
 • Oranje Fonds 
 • Skanfonds 
 • Sluijterman van Loo
 • Schipholfonds 
 • Fonds1818
 • VSBfonds

Trainingen

Komend najaar biedt Sportsubsidie.nl twee trainingen aan. Deze trainingen zijn ideaal om snel inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van jouw eigen organisatie. Bovendien ga je aan de slag met een eigen aanvraag. Want organisaties die sport inzetten als middel om maatschappelijke doelen te bereiken of die innovatief zijn, zijn absoluut interessant voor fondsen en subsidiegevers.

De trainingen vinden plaats op: 

 1. Donderdag 12 november 2015 - Apeldoorn 
 2. Dinsdag 17 november 2015 - Nootdorp   

Na afloop van de training ken je de weg in het 'woud' van subsidies en fondsen. Europees, landelijk en provinciaal. We behandelen onder andere subsidieregelingen zoals de SPORTIMPULS, ERASMUS+, SPORTINNOVATOR en de nieuwe ENERGIEREGELING voor sportclubs. Ook laten we de mogelijkheden zien van fondsen zoals het ORANJE FONDS en SKANFONDS. Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk laten we zien wat wel werkt en wat niet.

Voor wie? 

Deze praktische training is bestemd voor: 

 • Projectleiders van gemeenten, bedrijven, sportbonden en sportorganisaties. 
 • Buurtsportcoaches, bestuurders en verenigingsmanagers van maatschappelijk actieve verenigingen
 • Projectleiders van welzijnsinstellingen en maatschappelijke stichtingen.  

 

Trainer Drs. Ben Moonen is specialist op het vlak van sport en subsidies en heeft veel kennis en ervaring als subsidieadviseur, projectleider en docent.        

Meer weten? Kijk op Sportsubsidie.nl 

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ben Moonen
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fondsen
organisaties
overheid
samenleving
subsidies
trainingen