Visie & Beleidsplein

Een op tien sportverenigingen heeft een ledenstop en/of wachtlijst

Kalmthout, J. van, & Mulier Instituut (2015). Een op tien sportverenigingen heeft een ledenstop en/of wachtlijst.

Het Mulier Instituut voerde op verzoek van het ministerie van VWS een peiling uit bij het MI Verenigingspanel om inzicht te krijgen in de wachtlijstproblematiek. De uitkomsten worden gepresenteerd in het factsheet 'Wachtlijsten bij sportverenigingen'.

Het blijkt dat een op de tien verenigingen in Nederland in 2015 een ledenstop en/of wachtlijst hanteerde. In zeer sterk stedelijk gebied is dat bij bijna een kwart van de verenigingen het geval. Deze verenigingen zijn vooral in het westen van het land geconcentreerd.

Het aantal sportverenigingen met een ledenstop en/of wachtlijst is sinds 2008 nauwelijks veranderd. In 2008 had 5 procent van de verenigingen een ledenstop (4% in 2015) en 10 procent een wachtlijst (8% in 2015).

Als verenigingen een wachtlijst of ledenstop hanteren dan geldt dit vaak voor een deel of een afdeling van de vereniging, voornamelijk de jeugd. Met name bij de buitenteamsporten en de grote verenigingen is het gebrek aan faciliteiten om competitie te kunnen spelen (zoals beschikbare ruimte, zaal, veld, (zwem)water) een belangrijke reden om een ledenstop en/of wachtlijst te hanteren.

Neem voor meer informatie over het factsheet contact op met Janine van Kalmthout.

Download:

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
leden
sportverenigingen