Visie & Beleidsplein

Associaties tussen sedentair gedrag en werkgerelateerde uitkomstmaten

resultaten van een cross-sectioneel onderzoek

Hendriksen, I.J.M., Hofstetter, H., & Hildebrandt, V.H. (2015). Associaties tussen sedentair gedrag en werkgerelateerde uitkomstmaten: resultaten van een cross-sectioneel onderzoek. Leiden: TNO.

In deze verkennende studie is gekeken of er mogelijke relaties zijn tussen zitgedrag (sedentair gedrag) en verschillende werk-gerelateerde uitkomstmaten. Analyses op een cross-sectioneel databestand van ruim 1500 werknemers laten zien dat meer zitten is geassocieerd met een lagere vitaliteit, taakprestatie, productiviteit (alleen in branches met voornamelijk niet-zittend werk), en een hoger verzuim (alleen in branches met voornamelijk zittend werk). Hoewel deze relaties significant zijn, gaat het in alle gevallen om marginale effecten. Er zijn geen significante relaties gevonden tussen zitgedrag en ervaren werkdruk. Geconcludeerd wordt dat de gevonden significante associaties tussen zitgedrag en vitaliteit, taakprestatie, productiviteit en verzuim te klein zijn om hier beleidsmatige consequenties aan te verbinden.

Uitgever(s): TNO,

Download(s)

Associaties tussen sedentair gedrag en werkgerelateerde uitkomstmaten Algemeen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ingrid Hendriksen
Hedwig Hofstetter
Vincent Hildebrandt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
sedentair gedrag
werknemers
ziekteverzuim