Visie & Beleidsplein

Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten

Pulles, I., Lindert, C. van, Poel, H. van der, & Mulier Instituut (2015). Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt 2015 (SBB Monitor) die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. De minister van VWS heeft de SBB Monitor op 17 november 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de SBB Monitor worden alle onderzoeken, monitoren en registraties op het terrein van sport en bewegen in de buurt gebundeld en op hoofdlijnen samengevat, zodat een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen op dit terrein en de voortgang in het SBB-beleid. Met het programma SBB (2012-2016) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, zodat meer mensen kunnen sporten en bewegen.

Uit de SBB Monitor blijkt verder dat voor 2015 371 (van de 393) deelnemende gemeenten hebben ingetekend voor 2897 fte buurtsportcoaches. Naast de rijksinvestering van 58 miljoen euro voor de inzet van buurtsportcoaches, bedraagt de cofinanciering in 2015 vanuit gemeenten en lokale partijen samen 87 miljoen euro. Het merendeel van de cofinanciering is hierbij afkomstig van gemeenten zelf. Er wordt vanuit de gemeenten gezocht naar cofinanciering door lokale bedrijven en organisaties.

De Sportimpulsprojecten hebben het doel om iedereen de mogelijkheid te geven om door te stromen naar structureel sport- en beweegaanbod. De Sportimpulsprojecten zorgen volgens projectleiders voor lokale verbindingen tussen organisaties, nieuw sport- en beweegaanbod, dragen bij aan de professionalisering van de organisatie en brengen mensen daadwerkelijk in beweging. Volgens projectleiders hebben de afgeronde reguliere Sportimpulsprojecten uit de ronde van 2012 gezamenlijk bijna 200.000 deelnemers in beweging gebracht, waarvan gemiddeld veertien procent is doorgestroomd naar structureel sport- en beweegaanbod.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.

Download:

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Caroline van Lindert
Hugo van der Poel
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors
sport en bewegen in de buurt
sportaanbod