Visie & Beleidsplein

Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO

Lodeweges, J., Volkering, C., Halfwerk, E., & Mooij, C. (2010, januari). Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 6-9)

In dit artikel worden de resultaten beschreven van een screening van leermiddelen op onderwerpen die betrekking hebben op voeding en beweging (gezonde en actieve leefstijl). Deze screening, van zeven methoden en vijf lespakketten, is in 2009 uitgevoerd door het Kenniscentrum leermiddelen (KCL) van SLO. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van projectactiviteiten voor het Convenant Overgewicht.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Lodeweges Gezonde en actieve leefstijl leermiddelen onderbouw VO KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

José Lodeweges
Christine Volkering
Eddy Halfwerk
Chris Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezonde leefstijl
lesmaterialen
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
overgewicht