Visie & Beleidsplein

Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag

Romijn, D., & Mulier Instituut (2015). Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag. Sport & Strategie.

Ruim de helft van de verenigingsbestuurders (56%) geeft aan in het afgelopen jaar geconfronteerd te zijn met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: verbaal geweld, vernieling en pesten. Dit is de top 3 van meest voorkomende gedragingen. In 2013 gaf minder dan de helft van de bestuurders (46%) aan geconfronteerd te zijn met ongewenst gedrag. Bestuurders lijken ongewenst gedrag op de vereniging allerminst als een voldongen feit te zien. In vergelijking met 2013 groeide het aandeel bestuurders dat ongewenst gedrag actief probeert te voorkómen van 49 naar 54 procent. 

Hoewel verenigingsbestuurders vaker te maken hebben met ongewenst gedrag en ook vaker actief zijn in het voorkómen ervan, voelt de groep zich ook veilig in de sport. Het percentage verenigingsbestuurders dat aangeeft zich altijd veilig te voelen in de sport groeide in 2015 licht naar 93 procent.

Voor alle cijfers geldt dat de situatie binnen het voetbal een uitvergroting is van de sportbrede situatie. Dat is zeker niet vreemd, getuige het feit dat het voetbal een teamcontactsport betreft waarbij werkelijk alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn en elkaar ook ontmoeten. De voetbalbestuurders noteren een hogere confrontatie met ongewenst gedrag (94%), maar ook een aanzienlijk grotere groep is actief bezig met het voorkómen van dergelijk gedrag (88%). In het voetbal voelt 78 procent van de bestuurders zich altijd veilig. 

Zoals de misstanden hun weg naar de media vaak moeiteloos vinden, zo valt de gestage afname van die excessen ook als eerste op. Misschien nog wel hoopvoller - maar minder nieuwswaardig - is dat de smeulende onderlaag van onwenselijk gedrag erkend wordt en bestuurders hier actie op ondernemen. Daarmee verricht de verenigingsbestuurder nu belangrijk werk voor de excessen die nooit plaatsvinden. 

Lees ook:

Download:

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
gedrag
geweld
pesten
vandalisme
veiligheid
verenigingen