Visie & Beleidsplein

Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen

Stinissen, A. (2013). Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen. Groningen: Onderzoek en Statistiek Groningen.

Het schoolzwemmen wordt afgeschaft. Het seizoen 2012-2013 is het laatste seizoen dat er schoolzwemmen is voor leerlingen van groep 5. Ondanks dat het schoolzwemmen is afgeschaft heeft de gemeente zich als doel gesteld dat 100 procent van de kinderen minimaal het zwemdiploma A behaalt. Momenteel wordt zwemles aangeboden in de gemeentelijke zwembaden. Daarnaast is er een aantal particuliere aanbieders. De veronderstelling is dat 80 procent van de kinderen gebruik zal gaan maken van deze mogelijkheid zwemmen te leren als het schoolzwemmen is afgeschaft. Om ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid dat hun kind leert zwemmen zal aan ouders met kinderen in de groep 4 op de basisschool voorlichting gegeven worden. Onder andere op ouderavonden. Voor de kinderen die geen zwemles krijgen omdat de ouders te weinig geld hebben komt er een financieel vangnet. Ouders met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk minimum kunnen voor hun kind vanaf 6 jaar de zwemlessen voor diploma A vergoed krijgen. De Stichting Leergeld stelt hiervoor geld beschikbaar. Er zijn echter ook kinderen die geen zwemles krijgen om een andere reden. Dat kunnen diverse redenen zijn, bijvoorbeeld desinteresse van de ouders, waterangst of om godsdienstige redenen. De gemeente streeft er naar dat ook deze kinderen zwemles krijgen en minimaal het A-diploma halen. De gemeente stelt daarvoor een zwemprogramma op. Echter: de gemeente kan niet verplichten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. De gemeente kan wel stimuleren. Om de groep kinderen die geen zwemles hebben in beeld te krijgen heeft de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) Onderzoek en Statistiek gevraagd de zwemvaardigheid van alle basisschoolleerlingen van groep 5 te inventariseren. 

Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen,

Download(s)

Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Age Stinissen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
leerlingen
primair onderwijs
zwemmen