Visie & Beleidsplein

Nederlandse Sport Raad voor meer rendement uit sportevenementen

Oosterwijk, F., & Arko Sports Media (2015). Nederlandse Sport Raad voor meer rendement uit sportevenementen. Sport & Strategie.

Ruim de helft van de grote sportevenementen sluit af met verlies. Dat is onnodig en daar moet verandering in komen, vindt de minister. De Nederlandse Sport Raad krijgt, onder voorzitterschap van KNVB-voorzitter Michael van Praag, als belangrijkste opdracht om de balans tussen publieke en private financiering te verbeteren. Naast het verbeteren van het financiële rendement, bekijkt de Nederlandse Sport Raad ook hoe de maatschappelijke impact van sportevenementen kan worden vergroot. De Nederlandse Sport Raad moet met zijn inzet sportevenementen naar een hoger niveau brengen en zorgen dat deze evenementen effectiever, goedkoper, met meer draagvlak en vooral met meer maatschappelijke impact worden georganiseerd. 

Effectiever, goedkoper, met meer draagvlak en meer impact

Schippers geeft de Nederlandse Sport Raad zes opdrachten mee: 

 1. Zorgen voor meer rendabele sportevenementen; 
 2. De impact van evenementen op sportparticipatie en integratie vergroten; 
 3. Effectief leren uit ervaringen van eerdere sportevenementen; 
 4. Sportevenementen meer laten functioneren als een springplank voor (inter)nationale handel; 
 5. Sportinnovaties en maatschappelijke toepassingen bevorderen; 
 6. Invulling van de evenementenkalender op de (iets) langere termijn. 

Naast voorzitter Michael van Praag bestaat de raad voorlopig uit de volgende leden: 

 • Pieter van den Hoogenband - Olympiër 
 • Esther Vergeer - Paralympiër 
 • Ahmed Aboutaleb - Burgemeester Rotterdam 
 • Merel van Vroonhoven - AFM -
 • Duncan Stutterheim – dance-events -
 • Jaap de Groot – media -
 • André Kuipers - arts/ wetenschapper 

De raad zal nog een extra lid krijgen.

Europese Spelen 2019

In een toelichting op de aankondiging schrijft de minister dat Nederland een heel goede ‘trackrecord’ heeft in het organiseren van grote sportevenementen. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Dam tot Damloop, de Nijmeegse Vierdaagse, het European Youth Olympic Festival in Utrecht (2013), het WK Hockey (2014), het WK Beachvolleybal, de Grand Départ in Utrecht en het EK volleybal voor vrouwen in 2015. "Nederland laat zich hierbij van zijn beste kant zien met topprestaties van Nederlandse sporters, maar ook met een uitstekende organisatie van bijkomende Oranjefeesten.” Ook de komende jaren staan grote evenementen op de Nederlandse agenda: onder andere het EK Atletiek in 2016, het WK Shorttrack in 2017 en verschillende wedstrijden rond het EK voetbal in 2020. Daar stond eigenlijk maar één grote mislukking tegenover: in mei van dit jaar liep Nederland de Europese Spelen 2019 mis. Dit evenement was op initiatief van NOC*NSF door het Europees Olympisch Comité (EOC) al aan Nederland toegekend, maar moest worden teruggegeven omdat het ministerie van VWS en de lokale overheden weigerden voor de kosten op te draaien.

Preventieve curatele

Bij het wetgevingsoverleg afgelopen maandag met de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel sport en bewegen, voegde de minister daar nog aan toe dat de Sport Raad ook moet bezien hoe de impact van sportevenementen op de sportparticipatie duurzamer kan worden gemaakt en dat de te organiseren side-events op dat doel afgestemd dienen te zijn. Schippers: "Side events zijn heel mooi maar hoeveel kinderen blijven daarna hockeyen of fietsen die dat voorheen niet deden? Bovendien wordt vaak het wiel opnieuw uitgevonden. Dat is jammer, want eigenlijk wil je dat het volgende sportevenement op de schouders van het vorige staat. Op die manier word je steeds beter in wat je doet.” 

Zonder het expliciet te benoemen maakte ze duidelijk dat de oprichting van de Sport Raad niet los kan worden gezien van de misgelopen Europese Spelen 2019. Blijkbaar heeft de minister onvoldoende vertrouwen in het organiserend vermogen van NOC*NSF en de bonden, gegeven ook het feit dat de helft van de evenementen in de rode cijfers belandt. Schippers: "Wie draait daarvoor op? Dat is niet de rijksoverheid, maar het zijn wel vaak de gemeenten, de sponsors of de bonden zelf. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.” Met de Sport Raad heeft het ministerie van VWS nu dus een instrument gecreëerd waarmee de bonden en NOC*NSF (preventief) onder curatele kunnen worden gesteld. Wat betreft de samenstelling van de Raad zei de minister: "We hebben mensen op basis van hun achtergronden gezocht. André Kuipers hebben wij bijvoorbeeld gevraagd op basis van zijn wetenschappelijke en innovatieve achtergrond. Je ziet namelijk dat er heel veel interactie is tussen sport en innovatie, voeding en zorg, bewegen en leren en het materieelgebruik in de sport en in de samenleving. Wij wilden daarom graag wetenschappelijke, innovatieve aandacht in de sportraad.”  

Volgens Rudmer Heerema, sportwoordvoerder van de VVD wordt met de raad, naar voorbeeld van de Australian Sports Commission, een "fantastische stap” gezet in een "betere verankering van sport in Nederland” en heeft de Raad een uitstekende samenstelling om "een nieuw tijdperk van sportevenementenorganisatie in te gaan.” 

NOC*NSF laat in een persverklaring weten achter verdere professionalisering van sportevenementen te staan. "NOC*NSF is benieuwd naar de bijdrage die de Nederlandse Sport Raad daar aan gaat leveren en kijkt uit naar samenwerking met dit nieuw adviesorgaan.”

 

Foto: Flickr (CC) / Sebastiaan ter Burg

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans Oosterwijk
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
economie
maatschappelijke effecten
sportevenementen