Visie & Beleidsplein

Betrokken wijken

ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken

Kullberg, J., Noije, L. van, Berg, E. van den, Mensink, W., & Igalla, M. (2015). Betrokken wijken: ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoe kijken bewoners, ondernemers en professionals in aandachtswijken terug op alle inspanningen die in de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk te verbeteren? Waar zien zij de successen, gemiste kansen en uitdagingen voor de toekomst? Gesprekken met betrokkenen in vier naoorlogse aandachtswijken vormen de ruggengraat van deze studie naar de resultaten van het 40-wijkenbeleid: bewoners uit Nieuwland in Schiedam, Kruiskamp in Amersfoort en Slotervaart en de Bijlmer K-buurt in Amsterdam.

Een breed spectrum van interventies komt aan bod, op het terrein van wonen, het schoon, heel en veilig houden van de wijken, de wijkeconomie, sociale stijging van bewoners, ontmoeten, integreren, sporten, cultuur en ondersteunen van bewoners met persoonlijke problemen.

Bijzondere aandacht is er voor enkele speerpunten van het 40-wijkenbeleid: de integrale aanpak, het belang van de persoonlijke factor en de rol van bewoners ­– die kan uiteenlopen van ‘onbevlekte’ burgerinitiatieven en bewonersbedrijven in de wijk tot dienstbare rollen op uitnodiging van professionals. Vanuit het perspectief van betrokkenen maken we de balans op van werkwijzen die van pas kunnen komen bij de ontwikkeling van lokaal beleid.

De publicatie is een vervolg op eerdere studies over het 40-wijkenbeleid:Wonen, wijken en interventies (2011) en Werk aan de wijk (2013).

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Betrokken wijken : ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeanet Kullberg
Lonneke van Noije
Esther van den Berg
Wouter Mensink
Malika Igalla

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
bewonersparticipatie
steden
wijkaanpak
wijken