Visie & Beleidsplein

LO2 in het vmbo en de maatschappelijke stage

Witsiers, D. (2009, december). LO2 in het vmbo en de maatschappelijke stage. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-9)

Bijna twee jaar geleden gaf het kabinet Balkenende IV het officiële startschot voor de maatschappelijke stage. Nu zijn volgens staatssecretaris van OCW Van Bijsterveldt-Vliegenthart al ruim 95% van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland aan de slag met enige vorm van de maatschappelijke stage. Ook Bij LO2 vmbo moet stage worden gelopen. Hoe kun je dat met elkaar verbinden?

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Witsiers LO2 in het vmbo ern de maatschappelijke stage KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dennis Witsiers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke stages
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
vmbo
voortgezet onderwijs