Visie & Beleidsplein

Decentralisatie huisvestingsregelgeving onderwijs

de gemeente toetst en het bevoegd gezag bepaalt

Rijn, L van (2009, oktober). Decentralisatie huisvestingsregelgeving onderwijs: de gemeente toetst en het bevoegd gezag bepaalt. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-7)

Iets bouwen gaat niet zomaar. In iedere gemeente zijn verordeningen van toepassing. Zo mag je bijvoorbeeld niet zomaar een dakkapel plaatsen aan de voorzijde van je huis. Bij het bouwen van huisvesting voor onderwijs ligt het allemaal nog ingewikkelder. Zeker als je in ogenschouw neemt dat er ook nog verschillende bazen op een project kunnen staan. Met dit artikel verhelderen we de materie.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Van Rijn Decentralisatie huisvestingsregelgeving onderwijs KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Len van Rijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
gemeentelijk beleid
gemeenten
vergunningen