Visie & Beleidsplein

Slechtziendheid in het bewegingsonderwijs

Dominicus, R., & Timmermans, E. (2009, augustus). Slechtziendheid in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 17-21)

Verreweg het grootste deel van de leerlingen met een visuele beperking komt in het reguliere onderwijs terecht. Daarom is het voor iedere docent in het onderwijs die gymles of andere sportgerelateerde lessen geeft van belang om te weten hoe het beste omgegaan kan worden met deze leerlingen. Tegen welke problemen lopen leerlingen met een visuele beperking aan en wat kan er gedaan worden zodat een slechtziende leerling of blinde leerling toch zo goed mogelijk deel kan nemen aan het bewegingsonderwijs?

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Timmermans Slechtziendheid in het bewegingsonderwijs KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Dominicus
Esther Timmermans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
cognitieve ontwikkeling
mensen met een visuele beperking