Visie & Beleidsplein

Een auti in de gym!

Berg, A. van den (2009, augustus). Een auti in de gym!. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 14-16)

Bij mijn werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs op een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) ervoer ik een onvrede over de taakgerichtheid bij leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Bij een aantal (één á twee per groep) kinderen is het rendement van de les laag. Observaties met een ‘timmermansoog’ laten een matige taakgerichtheid zien. Er is veel kijkgedrag, lopen (dwalen), overslaan van onderdelen en soms storend gedrag.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Van den Berg Een auti in de gym KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Andy van den Berg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autisme
gedrag
speciaal onderwijs