Visie & Beleidsplein

Kleuters in volle ontwikkeling

fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

Martelaer, K. de, Decker, S. de, Cools, W., & Vandaele, B. (2009, juli). Kleuters in volle ontwikkeling: fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 8-13)

Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper e.a., 2005). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema ?bewegen? een belangrijke plaats inneemt in de opvoeding van peuter tot volwassene. In het hier beschreven onderzoek wordt nagegaan of de ontwikkeling van motorische vaardigheden van vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters overeenkomt met de theoretische verwachtingen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

VanDaele Kleuters in volle ontwikkeling KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kristine de Martelaer
Steve de Decker
Wouter Cools
Bart Vandaele

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cognitieve ontwikkeling
kleuters
lichamelijke ontwikkeling
maatschappelijke ontwikkeling
wetenschappelijk onderwijs