Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor 2003

de stand van zaken in de sportvereniging

Nuijten, S., Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2004). Verenigingsmonitor 2003: de stand van zaken in de sportvereniging. Arnhem: NOC*NSF.

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Verenigingsmonitor 2003. Vanaf 2000 wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportvereniging. De basis voor deze rapportage wordt gevormd door gegevens die zijn verzameld met behulp van een vragenlijst, die verspreid is onder de bijna 300 verenigingen van het NOC*NSF Verenigingspanel. Dit panel staat model voor de bijna 30.000 sportverenigingen die Nederland telt.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Nuijten
Jo Lucassen
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
breedtesport
financieel beleid
gezondheid
monitors
sportkader
sportverenigingen