Visie & Beleidsplein

Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen

Arko Sports Media (2015). Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen. CBS.

Hoeveel tijd vrijwilligers per week besteden aan vrijwilligerswerk – gemiddeld vier uur – is de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd. Ook het aandeel dat in een periode van vier weken vrijwilligerswerk heeft gedaan (dertig procent), is niet veranderd. Wel is het aandeel vrijwilligers in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2012; van vijftig naar 48 procent. 

Er zijn evenveel vrouwen als mannen actief als vrijwilliger. Wel verschillen de activiteiten die ze doen. Vrouwen zijn vaker actief op de school van hun kinderen, mannen helpen vaker op de sportvereniging. Het aandeel vrijwilligers onder hoogopgeleiden (universitair geschoolden), is met 62 procent twee keer zo groot dan het aandeel vrijwilligers onder laaggeschoolden (31 procent).

In de Achterhoek en Zuid-Friesland zijn bijna zes op de tien inwoners actief als vrijwilliger. In de regio’s Den Haag, Groot-Rijnmond en in Zuid-Limburg is dit aandeel met vier op de tien inwoners het laagst. Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn binnen de provincie Limburg. In Zuid-Limburg is 41 procent actief als vrijwilliger, in Midden-Limburg 45 procent en in Noord-Limburg 52 procent.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen
vrijwilligers
vrijwilligerswerk