Visie & Beleidsplein

Van blijdschap naar borging

Hoe zorg je ervoor dat gesubsidieerde sport- en beweegactiviteiten worden voortgezet na afloop van de projectperiode?

Elfring, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Van blijdschap naar borging: Hoe zorg je ervoor dat gesubsidieerde sport- en beweegactiviteiten worden voortgezet na afloop van de projectperiode?.

Iedere projectleider weet dat borging belangrijk is, maar heeft er vaak vooraf niet echt een beeld bij. Borging is ook meer dan alleen het regelen van financiering, zoals vaak wordt gedacht. Het gaat ook om borging van het aanbod, de deskundigheid van betrokken mensen en de blijvende betrokkenheid van samenwerkingspartners. Daarnaast zijn zaken als monitoring & evaluatie en marketing & media onmisbaar, bijvoorbeeld om die financiering te regelen. Al deze facetten van borging hangen met elkaar samen en grijpen op elkaar in.

Borging van lokale sport- en beweegprojecten is niet eenvoudig

In de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig om projecten te borgen. Het lukt binnen de Sportimpuls wel om deelnemers contributie te laten betalen voor deelname aan activiteiten. Ook worden buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen steeds vaker ingezet voor de coördinatie, uitvoering en borging van Sportimpulsprojecten, zo blijkt uit het Landelijk verdiepingsonderzoek Sportimpuls 2015. Na afloop van de subsidieperiode wordt de samenwerking op verschillende plekken op dezelfde wijze voortgezet als tijdens de Sportimpulsperiode, met als aanpassing dat taken over meerdere vrijwilligers worden verdeeld. Deze resultaten geven aan dat de borging van de Sportimpuls-projecten inmiddels beter verloopt dan bij eerdere metingen. Dit zijn positieve ontwikkelingen.

Deze uitkomsten worden ondersteund met de resultaten van de eindverantwoording van Sportimpuls-projecten die in 2012 zijn gestart en inmiddels zijn afgerond. Uit de Managementrapportage 2012 van ZonMw blijkt dat minstens 74 procent van de projecten het aanbod aan activiteiten, dan wel de mogelijkheden voor de doelgroep om te blijven bewegen, overtuigend heeft geborgd. De manieren waarop het nieuwe aanbod, de samenwerking en de financiering zijn geborgd verschillen vrij sterk. Dit komt enerzijds door het ontbreken van een eenduidige definitie, maar toont ook aan dat borging maatwerk is.

De borging van de meer complexe projecten verloopt helaas vaak nog moeizaam. Er zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Dit wordt ook geïllustreerd door het praktijkvoorbeeld Gewichtige Gezinnen. "De borging van de aanpak Gewichtige gezinnen verloopt moeizaam. Het bij elkaar brengen van de partijen, belangen afstemmen en vertrouwen winnen en behouden kost heel veel tijd. Tijd die veel partijen niet belangeloos ter beschikking kunnen stellen”, aldus projectleider Harrie Dechering. Ook Floor Bemelmans van gezondheidscentrum Avant Sanare benadrukt dat de borging van het project nog niet is gerealiseerd. “De financiering van de ketenaanpak is nog niet geregeld. Zonder financiering is er geen zorgprofessional die verder wil met de aanpak.”

Borging vraagt continue aandacht

Borging kent geen begin en geen einde. Het is een proces dat continue aandacht vraagt. Na de eerste blijdschap van de toekenning van subsidie is het belangrijk dat snel de focus is gericht op het einddoel: de borging van jouw lokale sport- en beweegaanbod. Bij borging van projecten zijn er twee stromingen te onderscheiden. Dynamisch borgen is de stroming waarbij borgen bij het proces van implementatie wordt betrokken (Lomas, 2001). Anderzijds bestaat er borgen als eindpunt, waarbij de processen van implementatie en borging apart van elkaar plaatsvinden (Finlay, 2000). Dynamisch borgen lijkt beter te passen bij Sportimpuls-projecten waar binnen een relatief korte periode tot borging van een sport- en beweegproject moeten worden gekomen.

"Borging is iets waarmee ik direct bij de start van mijn project ben begonnen. Met wie willen we samenwerken, wat zijn de al dan niet gedeelde belangen, welke inzet is nodig nadat het project afloopt en hoe kunnen we komen tot een voortdurende verbetering? Borging heeft voor mij geen begin- of eindpunt, maar er moet steeds aan worden gewerkt." - Sportimpulsprojectleider.

 

Helaas is er geen kant en klaar antwoord te geven op de vraag: hoe borg ik mijn lokale sport- en beweegproject? Het is een proces dat voor elk project opnieuw zal moeten worden doorlopen. In de Tipsheet Borging geven we wel veel tips, tonen we praktijkvoorbeelden en krijg je tools aangereikt die dit proces vergemakkelijken.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Tipsheet borging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Meike Elfring
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
sportaanbod
sportimpuls