Visie & Beleidsplein

Tour de France Zeeland

geslaagd!

Kenniscentrum Kusttoerisme (2015). Tour de France Zeeland: geslaagd!. Provincie Zeeland.

Al jaren is geprobeerd om de Nederlandse etappe van de Tour de France een keer in Zeeland te laten eindigen. Dit jaar was het dan eindelijk zover. De tweede etappe van de Tour de France is op 5 juli 2015 gefinisht in Zeeland, op Neeltje Jans. De finish was een ultiem moment waarbij Zeeland de hele wereld heeft bereikt.

Vooraf werden er veel vragen gesteld over wat de Tour de France de provincie zou gaan kosten en opleveren. Voordat de Tour de France plaatsvond, zijn er verschillende schattingen gemaakt. Om in beeld te krijgen wat voor impact de Tour de France heeft gehad, heeft Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Provincie Zeeland een impactonderzoek uitgevoerd.

In 2014 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme, in samenwerking met ZB Planbureau, in opdracht van Provincie Zeeland een evenemententoolkit ontwikkeld. Deze toolkit is ontwikkeld om meer inzicht te verkrijgen in de waarde van Zeeuwse evenementen. Er wordt niet alleen ingegaan op de economische waarde maar ook op de maatschappelijke en belevingsimpact en het aspect duurzaamheid. De evenemententoolkit is een bruikbare methode om de waarde van de Tour de France in beeld te brengen.

In dit rapport worden de resultaten vanuit het onderzoek gepresenteerd. In het eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksaanpak nader toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de bezoekerskenmerken. Vervolgens wordt de impact van het evenement beschreven, waarbij wordt ingezoomd op de economische impact, sociaal-maatschappelijke impact, merkimpact en ten slotte het aspect duurzaamheid.

Uitgever(s): Provincie Zeeland,

Download(s)

Tour de France Zeeland : geslaagd!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Kusttoerisme

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zeeland
effectmeting
topsportevenementen
wielrennen