Visie & Beleidsplein

Inventarisatie onderzoeken werkveld revalidatie, sport en bewegen

Kalsbeek, M. van, Lake, M., & Stichting Onbeperkt Sportief (2015). Inventarisatie onderzoeken werkveld revalidatie, sport en bewegen. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

Dit document bevat een overzicht van een inventarisatie met afgeronde en lopende onderzoeken op het gebied van revalidatie, sport en bewegen. In het overzicht zijn onderzoeken opgenomen die zowel wetenschappelijk als meer toegepast zijn, maar bevat alleen onderzoeken met (jong)volwassenen. Er zijn onderzoeken opgenomen die gericht zijn op verschillende diagnosegroepen (Revalidatie Nederland, 2011):

  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat;
  • amputatie;
  • chronische pijn;
  • dwarslaesie;
  • hersenen;
  • kanker;
  • neurologie;
  • organen.

In deze eerste inventarisatie naar afgeronde en lopende onderzoeken op het gebied van revalidatie, sport en bewegen zijn in totaal 115 verschillende onderzoeken opgenomen. In de inventarisatie zijn onderzoeken meegenomen die in het jaar 2000 of later zijn afgerond of onderzoeken die op dit moment nog uitgevoerd worden. De metingen voor deze onderzoeken kunnen wel al voor het jaar 2000 zijn verricht.

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief,

Download(s)

Inventarisatie onderzoeken werkveld revalidatie, sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Margriet van Kalsbeek
Marije Lake
Stichting Onbeperkt Sportief

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aandoeningen
bewegingsapparaat
hersenen
kanker
mensen met een chronische ziekte
onderzoeken
revalidatie
spieraandoeningen