Visie & Beleidsplein

KNLTB zoekt sleutel tot meer leden in wiskundige modellen

Barreveld, R., & Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) (2015). KNLTB zoekt sleutel tot meer leden in wiskundige modellen. Sport & Strategie.

De tennisbond heeft daarbij de keuze tussen het klassieke verenigingsmodel en een nieuw model met leden zonder vaste vereniging, lang geleden al gemaakt. De KNLTB zet heel bewust in op het eerste en dus ook op een beter, professioneler beleid bij de vereniging, volgens de simpele stelling dat gezonde verenigingen een gezonde tennissport betekent. Sceptici zijn er zeker, want kan de sportvereniging nog voldoen aan de behoefte van mensen die steeds meer willen sporten en recreëren op momenten en plaatsen die hen persoonlijk goed uitkomen? En als het antwoord ‘nee’ is, kun je de verenigingen dan meenemen in een professionaliseringstraject waarna beter tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van de moderne sporter? Of is dat een achterhoedegevecht?

De KNLTB gelooft in de verenigingen en weet door onderzoek dat leden die competitie spelen, meer binding hebben met de club en dus over het algemeen langer lid blijven. Om die reden staat een grondige hervorming van de tenniscompetitie al enige tijd hoog op het lijstje van de bond. Die hervorming lijkt nu concreet vorm te krijgen door samenwerking met specialisten van een Utrechts adviesbureau. 

Hypercube

Dat adviesbureau is Hypercube Business Innovation uit Utrecht. Hypercube werkt veelal op basis van data-analyse aan complexe vraagstukken, waaronder de ontwikkeling van competitieformats in de sport. In het voetbal hebben de Utrechters op dit terrein al een indrukwekkende staat van dienst, maar ook in het volleybal, hockey en schaatsen werd aan projecten gewerkt. En nu neemt Hypercube dus de tenniscompetitie onder de loep. De KNLTB weet dat tennisleden die competitie spelen, over het algemeen langer blijven tennissen. De vraag aan Hypercube was dan ook simpel: hoe kunnen we het competitieaanbod zo hervormen dat meer leden competitie gaan spelen?

Voorbeeld 

De wereld van Hypercube is er een voor de doorgewinterde statisticus. Om relatief makkelijk uit te leggen hoe het bedrijf werkt en waarom dat een grote meerwaarde is voor de KNLTB, geeft Manager Sport Erik van Spanje een voorbeeld uit het voetbal. "Stel, een club wil zoveel mogelijk toeschouwers trekken en dus weten: waarom koopt iemand een kaartje voor een wedstrijd? Wij zoeken vervolgens uit waar dat van afhangt en nemen daarbij alle factoren mee: de kracht van de tegenstander, de kracht van de thuisploeg, de eventuele spanning van de wedstrijd, de spanning in de competitie, de dag waarop gespeeld wordt, de prijs van een kaartje, of het duel live uitgezonden wordt of niet, noem maar op. Wij zetten al die gegevens in een computermodel en berekenen: welke van al die factoren doen ertoe en welke niet? Als je voldoende data hebt, ga je immers vanzelf verbanden zien. En de volgende stap is dan; op welke factoren hebben we invloed? Aan het weer kunnen we niks veranderen, maar aan de prijs van een kaartje wel. We gaan bekijken hoe we factoren zo kunnen beïnvloeden, dat meer mensen naar het stadion komen.”

Data verzamelen

Terug naar het tennis en de vraag hoe het aantal competitiespelers kan worden vergroot door het competitieaanbod anders vorm te geven. Op basis van input uit verscheidene brainstormsessies, de huidige situatie in het Nederlandse tennis en meningen van vrijwel alle zogenoemde stakeholders als tennisleden, verenigingsbestuurders, trainers, het bondsbestuur, mediapartijen en commerciële partners van de bond begon Hypercube zo veel mogelijk data te verzamelen. Van Spanje: "We verzamelen zo veel mogelijk feiten en dat is heel breed. Het gaat om kenmerken van leden, de locatie van clubs, baansoorten bij de verenigingen, financiële data, de huidige competitievormen en ga zo maar door.” Daarnaast werd tevens kwalitatief onderzoek gedaan. Oftewel; leden werd onder meer gevraagd waarom zij wel of niet competitie spelen. "En op basis van al die data bepalen we de kritische succesfactoren. Wat beweegt iemand om competitie te gaan spelen?”

Wat is succesvol?

Een belangrijke vraag aan alle eerdergenoemde stakeholders is ook: wanneer vinden jullie een competitievorm geslaagd? De één stelt, afhankelijk van zijn belangen, nu eenmaal andere eisen dan de ander aan een succesvolle competitievorm. "Als het iemands belang is om zoveel mogelijk mensen op het tennispark te hebben, gebruiken wij het rekenmodel dat we hebben ontwikkeld om te kijken welke competitievorm leidt tot een optimaal bezoekersaantal”, legt Van Spanje uit. "Een ander kan echter grote waarde hechten aan een andere factor. Daarom hebben we de stakeholders ook allemaal gevraagd een bepaald gewicht toe te kennen aan alle verschillende factoren. Zo kunnen we straks toch alle factoren in één model gebruiken en komen tot een aantal competitievormen met elk hun eigen waarde.” Door de verschillende competitievormen op basis van de wensen van alle betrokkenen door te rekenen in een simulatiemodel, komt straks dus een selectie van optimale competitievormen uit de bus.   

Het vervolg 

Hypercube heeft het verzamelen van data nog niet afgerond, maar hoopt in december nog een aantal forse stappen in het proces te zetten. "In deze maand zitten we nog met een aantal stakeholders aan tafel en willen we een deel van de data-analyse kunnen tonen. Later in december willen we enkele mogelijke competitievormen helder hebben en in de loop van januari klaar zijn om verschillende vormen door te rekenen.” Vervolgens moet de KNLTB besluiten welke competitievormen een kans verdienen, zodat later in 2016 ook werkelijk getest kan worden. 

Foto: Flickr (CC) / Hans v.d. Woldenberg

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robert Barreveld
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leden
ledenbinding
statistische gegevens
tennis
wedstrijdvormen