Visie & Beleidsplein

Werkzame elementen in de sport

Kalkman, I., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Werkzame elementen in de sport.

Wie als professional iets wil bereiken, kan putten uit een verzameling effectieve interventies. Maar: één op één overnemen van een interventie is lang niet altijd mogelijk omdat de omgevingscontext een grote rol speelt. Ook is er spanning tussen werken volgens het boekje en de eisen en moeilijkheden van de concrete situatie in een eigen context. Hoe kunnen professionals deze effectieve interventies toch met goed resultaat toepassen in de eigen organisatie of wijk? ‘Werkzame elementen’ vormen hierin mogelijk een deel van het antwoord.

Sport vormt een bijzonder werkveld, waar uitgangspunten en omstandigheden gelden die behoorlijk anders zijn dan in bijvoorbeeld de jeugdzorg of gezondheidsbevordering. Werkzame elementen van sportinterventies worden meer dan in de andere sectoren bepaald in de praktijk en er is nog relatief weinig onderzoek gedaan rondom deze interventies. Toch is de kloof minder groot dan je zou denken en kan bijvoorbeeld de jeugdzorg veel leren van de succesvolle activiteiten uit de sportsector. En andersom kan de sportsector leren van de andere sectoren hoe je activiteiten planmatiger kunt opzetten, gericht op gedragsverandering.

Werkzame elementen zijn de onmisbare onderdelen van een interventie die ervoor zorgen dat het doel van de interventie bereikt wordt. Dit zijn inhoudelijke werkzame elementen, maar ook randvoorwaardelijke of contextuele elementen. De zoektocht naar de beste manier om professionals in de verschillende sectoren te ondersteunen met kennis over wat werkt, is nog niet afgelopen. Het verduidelijken van de begrippen, betrekken van praktijk en beleid en ruimte bieden voor de diversiteit in de verschillende sectoren zijn belangrijke aandachtspunten voor komend jaar.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Verslag discussie expertmeeting 18 november

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke Kalkman
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

interventies
sport (algemeen)