Visie & Beleidsplein

Grenzeloos actief inventariseert

inventarisatie sportbeleid mensen met een beperking

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015). Grenzeloos actief inventariseert: inventarisatie sportbeleid mensen met een beperking.

Met het programma Grenzeloos actief proberen de samenwerkende partijen - MEE Nederland, Sportkracht12, Kenniscentrum Sport i.o., NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten - het sport- en beweegaanbod vanuit de behoefte van de doelgroep beter met elkaar te laten matchen. Om meer zicht te krijgen op de vragen ‘in welke mate gemeenten al beleid voeren op het gebied van gehandicaptensport’ en in ‘hoeverre buurtsportcoaches worden ingezet’ doet het Mulier Instituut voorbereidend onderzoek.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een beperking
sportaanbod
toegankelijkheid