Visie & Beleidsplein

Evaluatie Work2Move

hardloopchallenge voor werkzoekenden

Elling, A., Es, V. van, & Jong, R. de (2015). Evaluatie Work2Move: hardloopchallenge voor werkzoekenden. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van Stichting Amsterdam Atletiek (SAA), voerde het Mulier Instituut een effect- en procesevaluatie uit van het Sportimpulsproject ‘Amsterdam maakt werk van beweging’, dat gericht was op het volbrengen van een hardloopchallenge (Work2Move) door werkzoekenden in Amsterdam in de periode 2013-2015. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In hoeverre voldoet het project aan de beoogde doelstellingen - verhogen van fitheid en welbevinden van deelnemers en doorstroming naar atletiekverenigingen - en wat waren de succesfactoren en knel-/verbeterpunten in de projectuitvoering? Dataverzameling voor de effectmeting vond plaats voor middel van een voor- en nameting onder de deelnemers aan Work2Move. Deelnemers werden tevens naar hun tevredenheid over hun deelname en de organisatie gevraagd. Voor de procesevaluatie werden bovendien in totaal 15 telefonische interviews gehouden met betrokken organisaties en actoren (o.a. trainers en (verenigings)coördinatoren), gedurende en na afloop van het project. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie Work2Move : hardloopchallenge voor werkzoekenden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Vera van Es
Rosa de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
evaluatie
hardlopen
projecten
sportimpuls
werkloosheid