Visie & Beleidsplein

Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid

Mheen, D. van de, Goumans, M., Assema, P. van, Dam, J.J.M. ten, & Bakker, I. (2015). Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid.

Deze digitale handreiking biedt voorbeelden en ervaringen van succes en falen uit de praktijk van het Gezonde Slagkracht programma (2009-2015). Dit is aangevuld met informatie over taken en werkzaamheden, bronnen, theorieën, instrumenten & methodieken, trainingen en potentiële gastsprekers voor elk van de acht thema’s. Daarnaast biedt deze site informatie over benodigde competenties en vaardigheden voor (toekomstige) professionals die werken aan of met een integrale aanpak voor gezondheid. De digitale handreiking bestaat uit de volgende thema’s: 

  • Politiek bestuurlijk draagvlak
  • Samenwerken: integraal, intersectoraal en/of publiek-privaat
  • Burgerparticipatie
  • Uitvoering
  • Borging
  • Onderzoek en kennisdeling
  • Evidence-based werken
  • Sociale marketing en communicatie · Competenties en vaardigheden

Uitgever(s): ZonMw,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dike van de Mheen
Marleen Goumans
Patricia van Assema
Joop ten Dam
Ingrid Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
lokaal beleid
marketing
netwerken
samenwerking