Visie & Beleidsplein

Om de jeugd

perspectief voor beleid en praktijk

Clarijs, R. (2015). Om de jeugd: perspectief voor beleid en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren energie, kennis en kunde worden gericht op verbeteringen van stelsel en inhoud. Er zullen nieuwe arrangementen worden ontwikkeld op basis van een andere manier van samenwerken tussen overheid en organisaties, tussen organisaties onderling, tussen professionals onderling, en in het bijzonder tussen jeugdigen en professional. Dit boek geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst met betrekking tot de jeugdsector (jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp) kan worden vormgegeven. 

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

René Clarijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
jeugd- en opvoedhulp
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
jeugdzorg