Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2015-4

Dekker, P., Dijk, R. van, Houwelingen, P. van, Mensink, W., & Sol, Y. (2015). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2015-4. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit tweeëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 beschrijven de auteurs de algehele stemming in het land met extra aandacht voor ontwikkelingen in tevredenheid en vertrouwen op langere termijn, en voor zorgen en opvattingen over de economie, vluchtelingen en de positie van Nederland in de wereld. De uitvoerders van het focusgroepenonderzoek geven een terugblik op de afgelopen jaren. In hoofdstuk 2 wordt bekeken hoe burgers in toelichtingen over hoe ze het vinden gaan met Nederland over 'de politiek' schrijven. Hoofdstuk 3 gaat over het kwartaalthema: perspectieven van mbo-opgeleiden. De enquêtegegevens voor het vierde kwartaal zijn tussen 1 oktober en 8 november 2015 verzameld.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2015-4

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Dekker
Rozemarijn van Dijk
Pepijn van Houwelingen
Wouter Mensink
Yvette Sol

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
economie
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
politiek
samenleving