Visie & Beleidsplein

De vitale sportvereniging Apeldoorn

eindrapportage

Sportraad Apeldoorn (2015). De vitale sportvereniging Apeldoorn: eindrapportage. Apeldoorn: Sportraad Apeldoorn.

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Apeldoorn, dat is opgesteld door de Sportraad Apeldoorn. Dit onderzoek is een vervolg op de door de Sportraad Apeldoorn opgestelde notitie 'Overleven is Meedoen' van mei 2013 en dient mede als onderlegger voor de uitvoering van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur van de gemeente Apeldoorn. Daarnaast kan de Sportraad Apeldoorn aan de hand van de resultaten van dit onderzoek de sportverenigingen beter ondersteunen in het proces naar vitaliteit. Er wordt een totaalbeeld gegeven van alle resultaten van de sportverenigingen die hebben meegedaan aan het onderzoek. 

Uitgever(s): Sportraad Apeldoorn,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportraad Apeldoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
gemeenten
onderzoeken
sportverenigingen
vitale sportaanbieders