Visie & Beleidsplein

Sport, geld en de stad

financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente

Ruth, A. van, Bekkers, H., & Dam, M. van (2015). Sport, geld en de stad: financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. Nijmegen: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen.

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in deze rapportage. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies over de jaren 2010 tot en met 2014. De gemeente verstrekt directe subsidies aan sportverenigingen (en andere sportorganisaties) voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering voor trainers of bestuursleden of voor het aanstellen van een betaalde trainer. Bij indirecte subsidies gaat het om de kosten die de gemeente maakt voor sportaccommodaties die niet gedekt worden door de huur die sportverenigingen betalen. Bij de uitvoering van deze second opinion is de Rekenkamer ondersteund door de heren R. Hoekman en D. Romijn van het Mulier Instituut.

Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen,

Download(s)

Sport, geld en de stad : financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A. van Ruth
H. Bekkers
M. van Dam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportverenigingen
subsidies
verenigingsondersteuning