Visie & Beleidsplein

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard

Romijn, D., Bakker, S., & Hoekman, R. (2015). Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard. Utrecht: Mulier Instituut.

In de gemeente Albrandswaard leven vragen omtrent de behoefte aan sportvoorzieningen en de gemeentelijke investeringsopgave voor sportaccommodaties. De Rekenkamercommissie Albrandswaard heeft in overleg met de auditcommissie besloten een onderzoek uit te laten voeren naar het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Albrandswaard. De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het totale gebruik, de behoefte, het beheer en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke buiten- en binnensportaccommodaties om de raad in de gelegenheid te stellen om kaders te stellen en/of de uitvoering van het vastgestelde beleid te controleren en waar nodig of gewenst bij te sturen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre sluit het sportaccommodatiebeleid aan op het bredere sportbeleid en hoe doelmatig, doeltreffend, rechtvaardig, rechtmatig en toekomstbestendig is dit sportaccommodatiebeleid? De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd. Toegevoegd is de notitie waarin de consequenties van de aangepaste trainingsnormen zijn vermeld.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard

Download PDF

Notitie aanpassing rekenkameronderzoek Albrandswaard 24 september 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Sven Bakker
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur