Visie & Beleidsplein

Kansen voor bewegen en sport in het MBO!

nieuw beleidskader vanuit de overheid

Faber, J. (2009, april). Kansen voor bewegen en sport in het MBO!: nieuw beleidskader vanuit de overheid. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-9)

In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008): een samenwerkingsverband tussen VWS, OCW en NOC*NSF. Na de ontbinding van de Alliantie is men niet blijven stilzitten…

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Faber Kansen voor bewegen en sport in het MBO KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Faber

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
NOC*NSF
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
opvoeding
samenwerkingsverbanden