Visie & Beleidsplein

Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland

Appelman, M. (2009, maart). Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 17)

Iedereen is overtuigd van het belang van goed onderwijs. Om te kunnen praten over de kwaliteit van onderwijs is informatie nodig over het onderwijsaanbod en over de resultaten die met het onderwijs worden bereikt. Daarom voert Cito sinds 1986, in opdracht van het ministerie van OCW, peilingsonderzoeken uit in het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Appelman Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Miriam Appelman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteit
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
onderzoeken
primair onderwijs
speciaal onderwijs