Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland

ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

Kalmthout, J. van, Hoekman, R., & Es, V. van (2015). Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland: ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland. Utrecht: Mulier Instituut.

Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd. Voor de inventarisatie is zoveel als mogelijk gebruikgemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal of heranalyse van het aanwezige materiaal bij het Mulier Instituut, waar het een landelijk beeld betreft, en bij de Gelderse Sport Federatie (GSF), voor een inzicht in de situatie in Gelderland. Daarnaast zijn diverse interviews gehouden met personen van NOC*NSF, GSF en sportverenigingen. Verder is documentanalyse toegepast op beleidstukken van de provincie Gelderland en documenten van de GSF, NOC*NSF en sportverenigingen. Samenvattend zien de onderzoekers voor de provincie een rol weggelegd in het bijeenbrengen en verspreiden van kennis, het samenbrengen van diverse partijen, het agenderen van thema’s in de regio en het stimuleren van eigen initiatieven van organisaties in de provincie. Maar ook in het op een integrale wijze verankeren van de maatschappelijke functie van sportverenigingen in het toekomstig beleid. Hiermee zet de provincie gemeenten ook in hun rol om op lokaal niveau in lijn met de plannen in de coalitieakkoorden invulling te geven aan de mogelijkheden voor sportverenigingen om hun maatschappelijke functie uit te breiden, bij voorkeur in samenwerking met provinciale ondersteuningsorganisaties die op het maatschappelijk terrein actief zijn, zoals GSF en Spectrum.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland : ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Remco Hoekman
Vera van Es

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
burgerparticipatie
maatschappelijke betrokkenheid
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid
sportverenigingen