Visie & Beleidsplein

Kernindicatoren: Thermometer om de ‘gezondheid’ van de sport te meten

Gelinck, R., Weghorst, B., & Kenniscentrum Sport (2016). Kernindicatoren: Thermometer om de ‘gezondheid’ van de sport te meten.

Een kengetal is een cijfer dat inzicht geeft in de actuele situatie. Door deze kengetallen regelmatig te verzamelen worden ontwikkelingen zichtbaar. Het ministerie van VWS gebruikt deze kengetallen om het sportbeleid op te baseren, maar ook om op termijn te bepalen of het beleid gewerkt heeft. De kernindicatoren zijn niet bedoeld om het effect van specifieke beleidsmaatregelen te evalueren, maar geven een algemeen beeld.

Onduidelijkheid

Sinds jaar en dag zijn er vele kengetallen in omloop. Van sommige thema’s bestonden meerdere kengetallen, waardoor onduidelijk is wat het ‘echte’ cijfer is. En van andere sportthema’s zijn juist geen kengetallen bekend. Mede daarom is besloten dat het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de coördinatie op zich neemt. Een beperkt aantal gerenommeerde organisaties als CBS, SCP, Infostrada en Mulier Instituut neemt de verzameling van deze cijfers op zich. Het adviesrapport van het SCP is het vertrekpunt geweest voor de kernindicatoren sport.

Inhoud Kernindicatoren Sport

Het ministerie van VWS heeft in 2014 aan de hand van van negen thema’s gekozen voor circa 20 kernindicatoren die in de tijd gevolgd worden. Daarbij is kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit van cijfers over meerdere jaren uiterst belangrijk.

Beweeg- en zitgedrag

Sportdeelname en clublidmaatschap

Sport- en beweegaanbod

Sportblessures

Bewegingsonderwijs

Sporteconomie

Wedstrijden en evenementen

Prestatieverhogende middelen

  • Dopinggebruik (nog geen cijfers)

Top-10 Ambitie

Meer informatie

Tiessen-Raaphorst, A., & Haan, J. de (2012). Versterking data-infrastructuur sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Kamerbrief kennis- en innovatieagenda sport van 23 oktober 2014

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robert Gelinck
Ben Weghorst
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
ministerie volksgezondheid
ministerie volksgezondheid
sportbeleid