Visie & Beleidsplein

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015

voortgangsrapportage 2015

Reijgersberg, N., Verhoofstad, A., & Lucassen, J.M.H. (2015). Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015: voortgangsrapportage 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze voortgangsrapportage zijn de activiteiten en resultaten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl over 2015 beschreven en geanalyseerd. Als basis daarvoor is een monitoringsmodel gebruikt waarbij systematisch wordt gekeken naar de inzet van middelen, de daarmee gerealiseerde activiteiten en de bereikte prestaties. Vanwege de intensieve samenwerking met andere programma’s en projecten zijn behaalde resultaten zeker niet rechtstreeks en uitsluitend aan de Onderwijsagenda SBGL toe te schrijven. De resultaten van de Onderwijsagenda SBGL worden versterkt door deze samenwerking en de samenwerking vanuit projecten en organisaties die eveneens naar gezond gedrag van leerlingen streven. De Onderwijsagenda SBGL weet in samenwerking met partners veel scholen te bereiken en heeft tot op heden een grote respons opgeleverd. In de periode 2013 tot en met 2015 zijn in totaal 3249 aanvragen voor ondersteuning toegekend waarmee de aandacht voor een gezonde leeromgeving van leerlingen en studenten in enige mate wordt gestimuleerd. De Onderwijsagenda SBGL lijkt er in samenwerking met haar partners steeds beter in te slagen een overzichtelijk en gecoördineerd aanbod naar scholen tot stand te brengen voor gezondheidsbevordering via het onderwijs.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 : voortgangsrapportage 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Reijgersberg
Aniek Verhoofstad
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beweegstimulering
emotionele ontwikkeling
gezonde leefstijl
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
leefstijl
leerlingen
lichaamsbeweging
monitors
onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportstimulering
voeding