Visie & Beleidsplein

Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid

opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014

Reijgersberg, N., & Albers, L. (2015). Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid: opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Scholen kunnen een vergoeding voor taakuren aanvragen voor een eigen medewerker die een rol krijgt bij de voorbereiding, ontwikkeling of uitvoering van schoolgezondheidsbeleid. Scholen die deze vergoeding toegekend hebben gekregen, dienen na afloop van dit traject een verantwoordingsformulier in. Deze rapportage is opgesteld op basis van de verantwoordingsformulieren over de ondersteuningsronden van 2013 en 2014. De analyse van de verantwoordingsformulieren schetst een beeld van de activiteiten van scholen die in dit kader zijn ondernomen. De vergoeding van taakuren kan worden ingezet op een manier die een school zelf kiest. Dat maakt ook dat de antwoorden op de vragen over het proces zeer uiteenlopend zijn. Uit de omschrijving is vaak niet goed op te maken wat precies de bijdrage van de vergoeding van taakuren aan een bepaalde activiteit is geweest. De ontwikkeling van een structureel Gezonde School-beleid lijkt op een deel van de scholen nog in een pril stadium te verkeren. Tegelijkertijd is te zien dat ook stappen zijn gezet voor goede borging van de aanpak met de aanstelling van Gezonde School coördinatoren en de oprichting van klank- en werkgroepen Gezonde School. De vergoeding van taakuren lijkt daarmee voor een spin-off te kunnen zorgen in het werken naar een structurele Gezonde School-aanpak.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid : opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Reijgersberg
Lise Albers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsondersteuning
gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbeleid
onderwijs
schoolgezondheidsbeleid