Visie & Beleidsplein

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl

Werff, H. van der, & Verhoofstad, A. (2015). Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl. Harderwijk: Stichting Arbouw.

De laatste jaren krijgt het verbeteren van de leefstijl en gezondheid van het personeel in de bouwnijverheid steeds meer aandacht. Hoewel verbetering zichtbaar is, scoren medewerkers in de bouwnijverheid op een aantal vlakken (o.a. beweging en overgewicht) minder goed dan de Nederlandse bevolking als geheel (Bedrijfstakverslag Arbouw, 2014). Arbouw is een koepelorganisatie in de bouwnijverheid, opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Arbouw heeft Mulier Instituut gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar initiatieven op met name bedrijfstak- en bedrijfsniveau, waarbij de leefstijl en gezondheid van werknemers wordt gestimuleerd. Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van kansrijke bedrijfs(tak)initiatieven voor het stimuleren van een gezonde leefstijl bij medewerkers, dat aanknopingspunten biedt voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in de bouwnijverheid. Waar mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplaatsmedewerkers en het uitvoerend, technisch en administratief personeel. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Stichting Arbouw,

Download(s)

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Aniek Verhoofstad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbevordering
interventies
leefstijl