Visie & Beleidsplein

Tennis in Eindhoven

de toekomst van tennis als breedtesport in Eindhoven

Bakker, S., & Poel, H. van der (2014). Tennis in Eindhoven: de toekomst van tennis als breedtesport in Eindhoven. Utrecht: Mulier Instituut.

De tennisverenigingen in Eindhoven kampen sinds 2011 met teruglopende ledenaantallen en oplopende kosten. Dit heeft ertoe geleid dat per baan gemiddeld 800 euro minder binnenkomt en er banen zijn afgestoten. De continuïteit van de nu nog goede tennisinfrastructuur, en daarmee de instandhouding van tennis als breedtesport, is in het geding. De gemeente Eindhoven heeft, in nauwe samenspraak met de Eindhovense Sportraad, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en de Eindhovense KNLTB-tennisverenigingen, het Mulier Instituut gevraagd in kaart te brengen hoe zich het ledental van de Eindhovense tennisverenigingen ontwikkelt en, daaruit voortvloeiend, in hoeverre deze ontwikkeling invloed heeft op hun opbrengsten en kosten. In dit onderzoek is gekeken naar de huidige situatie, maar er is ook teruggekeken naar de periode vanaf 2005 en vooruitgekeken naar de periode tot 2025. Eindhovense tennisverenigingen zijn verder vergeleken met de landelijke situatie, met verenigingen in de nabije omgeving van Eindhoven en met tennisverenigingen in vergelijkbare gemeenten. Het onderzoek heeft de driehoek ‘banen – leden – contributies’ uitgebreid in kaart gebracht. Met deze gegevens is zo tevens de ontwikkeling in baanopbrengsten (contributie-opbrengst per baan) inzichtelijk gemaakt.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Tennis in Eindhoven : de toekomst van tennis als breedtesport in Eindhoven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sven Bakker
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
leden
sportverenigingen
tennis