Visie & Beleidsplein

Waardevol slotstuk van 16 jaar NISB

kennis in Beweging

Haar, M. ter (2016). Waardevol slotstuk van 16 jaar NISB: kennis in Beweging. Kenniscentrum Sport.

Kennis in Beweging is de titel van het nieuwe boek van Kenniscentrum Sport waarin de historie van haar voorganger NISB is vastgelegd. Naast het eigen verhaal staat het boek in het teken van de geschiedenis van de sportstimulering en de veranderde positie van sport in het publieke domein. Fons Kemper, gelieerd senior onderzoeker bij Mulier Instituut, beschrijft samen met voormalig sociologie master student bij NISB en collega Aniek Verhoofstad een interessante periode in de Nederlandse sportgeschiedenis waarin NISB een bijzondere positie innam. Het boek geeft een beknopt doorkijkje in de sportontwikkeling in Nederland. De ontwikkeling in de tijd wordt concreet gemaakt door interviews en projectbeschrijvingen.  

Het boek beschrijft de vorming van de sport vanaf de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot en met de ontwikkeling die NISB van 1999 tot 2016 doormaakte. De groei van NISB bestaat uit vier chronologische perioden. De tijdsspannes karakteriseren NISB door de belangrijkste gebeurtenissen voor het instituut en het effect ervan op de interactie met haar omgeving.

NISB is NISB, dus de geschiedenis wordt creatief en interactief beschreven. Verschillende betrokkenen lichten hun relatie en de samenwerking met het instituut toe. Sommige verhalen zeggen evenveel over de verteller als ze over NISB zeggen. Erik Lenselink, manager sportontwikkeling van NOC*NSF, is lid van de programmaraad van NISB. Hij kenmerkt zich als een voorstander van monitoring en marketing. Thom Rutten, ‎manager bij Fontys Paramedische Hogeschool en voormalig medewerker van NISB, deelt met Maarten van Bottenburg, Hoogleraar Sportontwikkeling, dat het Kenniscentrum Sport vooral de praktijkgevoeligheid van NISB moet behouden. Alhoewel Van Bottenburg NISB uitdaagt wat brutaler te zijn ten opzichte van allerlei ontwikkelingen en wat meer weerstand had mogen bieden aan beleid en wetenschap. In het boek staan ook interessante beschouwingen uit de directe kring door Ruud Vreeman, voormalig voorzitter van NISB, Clémence Ross, voormalig directeur, Remco Boer, laatste directeur van NISB, en voormalig medewerker Sofie van den Hombergh.

Het Ministerie van VWS is een belangrijke factor in de koers van het instituut, altijd opbouwend en coöperatief. Ze was beslissend voor het ontstaan en het profiel van Kenniscentrum Sport. Waarin, aldus Mariken Leurs, ‎plv directeur Sport van VWS, het belang van kennis voor de effectiviteit van de sport centraal staat.

Het boek illustreert ook de meest memorabele projecten en programma’s in het kort middels de bijdrage die NISB door de jaren heen heeft geleverd aan de positie van sport en bewegen in de Nederlandse maatschappij. De conclusie is dat NISB van betekenis is geweest voor de toenemende belangstelling voor de maatschappelijke waarde van sport en beweging. Als eerste in de kinderopvang en voor het stimuleren van participatie. Al snel gevolgd door het bevorderen van bewegen als middel voor preventie en gezondheid. In het laatste hoofdstuk reflecteert Marian ter Haar, ‎stafmedewerker kwaliteit bij Kenniscentrum Sport op de ontwikkelde kennis en ervaringen uit de zestien jaren van NISB. Zij vraagt zich af welke organisatiepraktijken van NISB kunnen dienen als springplank voor het Kenniscentrum Sport.

Meer informatie

Het boekje kost € 19,99 (inclusief 6% BTW, exclusief de te betalen verzendkosten). Bestellen kan via een mail aan Sylvestro van der Kooye (sylvestro.vanderkooye@kenniscentrumsportenbewegen.nl) onder vermelding van het aantal te bestellen exemplaren, naam en adres van de besteller. U krijgt van ons een factuur per mail en na ontvangst van de betaling ontvangt u het boekje.  

Fotografie van Willem Mes en Vormgeving van Luc Dinnissen

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.