Visie & Beleidsplein

Meer bewegen is nodig, maar hoe?

Donkervoort, I, & Arko Sports Media (2015, november). Meer bewegen is nodig, maar hoe?. Sport&Strategie 8 (pp. 2)

Onlangs verscheen het Trendrapport Sport en Bewegen over de periode 2000-2014. Jongeren voldoen aan de beweegnorm als zij zeven dagen per week een uur matig intensief bewegen, voor volwassenen is dat vijf dagen per week dertig minuten. Wie minimaal aan deze norm voldoet, mag rekenen op een gezondheidseffect. Het rapport toont aan dat in de onderzochte periode volwassenen inderdaad meer zijn gaan bewegen. Ruim twee derde voldeed in 2014 aan de norm. Dat was in 2000 nog maar 44%.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Bewegen is nodig, maar hoe?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke Donkervoort
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
lidmaatschappen
sportverenigingen
trendrapporten