Visie & Beleidsplein

Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl

Aalbers, M., & Kenniscentrum Sport (2016). Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl.

Op allesoversport.nl vind je praktische tips met filmpjes en artikelen over het werven van vrijwilligers. Een korte samenvatting van de tips: zorg voor heldere visie, kies voor een persoonlijke benadering, ken je leden en registreer hun beroep of achtergrond in de ledenadministratie, wees duidelijk en stel een duidelijk functieprofiel op en wees je ervan bewust dat tijden - en dus ook vrijwilligers - veranderen! Vrijwilligers van tegenwoordig willen zich niet voor lange tijd binden. Ze willen weten waar ze aan toe zijn en hoeveel tijd een ‘klus’ hen kost. Ga in gesprek met je potentiële vrijwilligers en knip klussen, indien gewenst, op. Zo hou je het behapbaar en overzichtelijk. Een vrijwilliger voelt zich dan serieus genomen en is sneller geneigd om zich te binden aan de vereniging.

Ook als het gaat om behouden van vrijwilligers is die persoonlijke aanpak - in de vorm van waardering en erkenning cruciaal. Zorg voor een goed vrijwilligersbeleid, zodat je de zaken binnen de vereniging op orde hebt als het gaat om vrijwilligers. Denk aan een aanspreekpunt of vrijwilligerscoördinator in de vereniging en een beloning en onkostenvergoeding. Vrijwilligers waarderen het als ze betrokken worden bij besluiten die genomen worden in de vereniging en als ze de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen. Lees de mogelijkheden op allesoversport.nl.

Binden en behouden

Het Kenniscentrum Sport deed vorig jaar in een reeks artikelen onderzoek naar het binden en behouden van jongeren van twaalf tot zeventien jaar bij sportverenigingen. Mede doordat deze jongeren vaak stoppen met sporten, ontstaat er bij sportclubs een tekort aan vrijwilligers.

Per artikel zoomden we in op één van de vier hoofdfactoren bij het binden en behouden van jongeren bij sport. Lees de vier artikelen over:

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Aalbers
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen
subsidies
vrijwilligers
vrijwilligersbeleid