Visie & Beleidsplein

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

Aller, H. van, Haak, A., Lindert, C. van, & Pulles, I. (2015). Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Amsterdam is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor de sporters met een handicap geeft inzicht in de lokale situatie. De resultaten worden in deze rapportage beschreven. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd. Gehandicaptensport is een onderwerp waar verschillende beleidsterreinen raakvlakken mee hebben en invloed op kunnen hebben. Het slaan van bruggen tussen deze beleidsterreinen kan een efficiënte en effectieve manier zijn om mensen met een handicap te stimuleren actief te sporten en te bewegen en dit proces te faciliteren. Het opzetten van (bovenlokale) samenwerkingsverbanden en het inzetten van sportbuurtcoaches op bovenlokaal niveau biedt kansen. Het nieuwe beleid van het ministerie van VWS (‘Grenzeloos Actief’) sluit hierop aan. Ook regionale samenwerking met andere gemeenten draagt bij aan een betere infrastructuur en een haalbare, effectieve ‘match’ tussen vraag en aanbod.

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut,

Download(s)

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk van Aller
Annemiek Haak
Caroline van Lindert
Ine Pulles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
gemeenten
mensen met een beperking
sportaanbod