Visie & Beleidsplein

Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven

visie van de burger op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente Duiven tot nu en in de toekomst

Romijn, D. (2015). Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven: visie van de burger op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente Duiven tot nu en in de toekomst. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Duiven heeft in de procesbeschrijving van het project Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) de ambitie geformuleerd om voor alle inwoners van Duiven door middel van sport, bewegen en spelen een bijdrage te leveren aan mogelijkheden voor ontmoeting en ontwikkeling. Het project BOSS begint met visievorming. Deze visie moet antwoord geven op de vraag hoe sport, bewegen en spelen kan bijdragen aan de ontmoeting, ontwikkeling, gezondheid en sociale samenhang in de gemeente Duiven. De eerste stap in het traject naar visievorming is een enquête onder de inwoners van Duiven, een specifieke consultatie en een inloopmiddag bij de gemeente. Deze rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten en conclusies van de consultatie onder de inwoners van de gemeente Duiven. Deze uitkomsten zijn als input voor de visievorming bedoeld. Onder de respondenten van de vragenlijst is op het gebied van geluidsoverlast, vrijwilligerswerk en verenigings- en accommodatiebeleid behoorlijke consensus. Het grootste discussiepunt in de gemeente Duiven lijkt de aanwezigheid van voetbalkooien. De rol van de gemeente ligt volgens haar burgers vooral in het op peil houden van de randvoorwaarden (lees: de voorzieningen betaalbaar en toegankelijk houden) om te sporten en eventuele kwetsbare groepen daar waar nodig te ondersteunen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven : visie van de burger op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente Duiven tot nu en in de toekomst

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
burgerparticipatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
lichaamsbeweging
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
sporten
sportinfrastructuur