Visie & Beleidsplein

De macht van kennis

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van trainer-coaches aan kennis en kennisuitwisseling binnen de schaatssport

Koning, C. (2015). De macht van kennis: een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van trainer-coaches aan kennis en kennisuitwisseling binnen de schaatssport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven trainer-coaches van Regionale Talenten Centra (RTC’s) aan kennis en kennisuitwisseling met betrekking tot talentontwikkeling in de schaatssport volgens de theorie van Bourdieu? In de scriptie wordt, om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, antwoord gegeven op een viertal deelvragen:

  1. Wat is er bekend over kennis en kennisuitwisseling binnen (sport)organisaties?;
  2. Hoe zetten trainer-coaches kennis en kennisdeling in bij talentontwikkeling?;
  3. Wat is de invloed van de transitie naar RTC’s op kennisuitwisseling tussen trainer-coaches binnen de schaatssport?;
  4. Hoe spelen cultuur en macht een rol bij kennisuitwisseling tussen trainer-coaches binnen de schaatssport? 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De macht van kennis : een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van trainer-coaches aan kennis en kennisuitwisseling binnen de schaatssport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corine Koning

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
deskundigheidsbevordering
kennisoverdracht
schaatsen
scripties
talentontwikkeling
trainers