Visie & Beleidsplein

3x3 Basketbal

from the streets to the world stage!

het ontstaan van een gereguleerde basketbalvorm

Theeuwen, B. (2015). 3x3 Basketbal: from the streets to the world stage!, het ontstaan van een gereguleerde basketbalvorm. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek is de spelvorm 3x3 basketbal onderzocht. 3x3 basketbal is een spelvorm binnen het basketbal die al jaren lang buiten gespeeld wordt op pleintjes, maar die pas sinds 2010 door de Internationale Basketbal Federatie erkend wordt als officiële competitie sport naast het reguliere 5 tegen 5 basketbal. Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het 3x3 basketbal en wat de betrokkenheid van de Internationale Basketbal Federatie en de Nederlandse Basketball Bond betekent voor de sport die al jarenlang op pleintjes beoefend wordt. Om deze vraag te beantwoorden is er in de analyse gebruikgemaakt van Laughlin’s model van organisatieverandering (Laughlin, 1991), de structuratietheorie van Anthony Giddens (Giddens, 1991) en het concept institutionalisering (Scott, 1995). Daarnaast wordt er antwoord gezocht op de vraag wie nu eigenlijk 3x3 basketbal speelt, met wie en wat de spelers zich verbonden voelen en wat hun motiveert om 3x3 basketbal te blijven spelen. Om data te verzamelen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes gebruikt. Als eerste hebben er participerende observaties plaatsgevonden, waarna semigestructureerde interviews zijn gehouden. Als laatste is een enquête verspreid onder verschillende type basketballers. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het 3 tegen 3 basketbal door de FIBA zo gereguleerd is dat 3x3 basketbal als aparte discipline gezien kan worden die zich bevindt tussen het gereguleerde 5 tegen 5 basketbal en het straatbasketbal (3 tegen 3 basketbal).

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

3x3 Basketbal : from the streets to the world stage! : het ontstaan van een gereguleerde basketbalvorm

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bas Theeuwen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

basketbal
scripties
sportbonden